سنگ

 

 

حقیقت دور ریختنی نیست . حقیقت کمیاب است . حقیقت نایاب است . حقیقت گرانبهاست . حقیقت همیشه زیبا نیست گاهی هم ممکن است زشت باشد . حقیقت را باید جستجو کرد . حقیقت همیشه عریان است حقیقت در میان غیر حقیقی ها پنهان است . یافتن حقیقت ملاک و معیار می خواهد . شناختن حقیقت دانش و آگاهی می خواهد. حقیقت مثل همین سنگهاست.

/ 0 نظر / 5 بازدید