یک شعر_ .

 

 

.

دستم پر تاول و زخم

پیکرم آماج تیر های زهر آگین

و بر گونه ام ،

سیلی سخت بی اعتمادی.

 

 

اینگونه

        سر سخت و استوار گام بر می دارم.

و این چنین باید زاده شوم،

سخت و پر درد و پر آزمون.

 

 

بر مهرت بوسه می زنم

بر دردت

            اشک می ریزم

 و بر دوستی کج ات

                مغموم می شوم

چرا که ،

     دوستت دارم.

 

چرا که ،

 زخمهایم، از بهر تو ست.

 .

.

.

وچه شاد و سر فراز

چه ساده

        خویشتن ام را

                    می یابم.                        

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید