منتشر شد

منتشر شدند:

معشوق بی صدا

رویکردی جامعه شناختی بر عاشقانه های احمد شاملو

نشر مینا ـ ۱۳۸۶

کتاب (معشوق بی صدا ) نگاهی دگر گونه و انتقادی به عاشقانه های شاملو به عنوان مطرح شده ترین شاعر  در دوران معاصر  است.

در این کتاب سعی شده است به طور بسیار خلاصه و مختصر  مقوله نگاه شاعر به زن  یا به عبارتی دیگر همان معشوق مورد نقد فمنیستی قرار گیرد .

 

این تاج خار

مجموعه شعر

نشر مینا ـ ۱۳۸۶

(این تاج خار) دومین مجموعه شعر    است در بر گیرنده ۶۳ شعر  از سالهای اخیر

ـــــــــــــــــــــــ

در سایت خزه می توانید بخوانید:

نگاهی بر نمایشنامه  در تاریکی سوزان

نوشته انتونیو بوئرو بایخو

ترجمه پژمان رضایی

نشر ماکان

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید