یک شعر_ قرار

 

این شعر در رندان - اکتبر ٢٠١٠

 

قرار

 

 

 

 

گویا، چنین قراری نیست

که این پیله

          شکاف بردارد

تا پروانه ای بی نظیر

در بهار،

دل به آفتاب و پرواز سپارد

 

بی خودی دل خوش بودم

بی خودی،

به تعبیر کفش ها،

سفر های دور و دراز

و بافتن رویاها

 

این تارهای تنیده ی تنهایی

سر انگشت هیچ جادوگری

روزنی از نور را،

                 نخواهدش تاباند

 

تو به همان تنهایی خود

من در این پیله ی، خویشتن

 

ما همه تنهاییم

 

 

منصوره اشرافی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید