تولد

۲۱ خرداد روز تولد مهرسان را بهش تبريک بايد گفت.

**********************************

واما روز ۱۴ ژوئن مصادف است با سالروز تولد يکی از پرشورترين انقلابی های قرن ۲۰.

بدون ترديد چه گوارا اسطوره قرن معاصر است .او در زمان حيات خود شوری بی نظير در ميان نسل جوان و مبارزان و انقلابيون تمام جهان بوجود اورد.

او پزشکی بود که به جای درمان تن بيماران به درمان ريشه های فقر و غارت و ستم روی آورده بود و اين روش را نه از کتاب بلکه از همزيستی با محرومان از نزديک لمس کرده بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید