شعر

دریوزگی از روزها
یعنی،
خط کشیدن در سیاه ترین اوراق
در امتداد تکرار

غلتیدن بر پهنه ی گلی، چون حباب
تجدید عهد، با عشق های وامانده
و تکرار هجای خونین خورشید،
در تن علف های هرز
و هراسیدن،
از نفس هامان.
--
منصوره اشرافی- از کتاب " سکوت سپری شده"

/ 0 نظر / 63 بازدید