شعر

در گریز 
از خویشتن به خویش 
و از خویش 
به خویشتن می رسید

برای او هیچ راه فراری نمانده بود.
--
منصوره اشرافی- از کتاب " سکوت سپری شده"

/ 0 نظر / 63 بازدید