آرمانگرایی

 

امروز خانم شاعری گفت :... ما در دنیای مدرنی زندگی می کنیم و مشکلات هر کس برای خودش است ؛ تنها کار ی که از دستمان بر می آید این است که دوستانه  خدا حافظی کنیم !...

برای نسل امروز و برای دنیای امروز ارمانگرایی و آرمانی فکر و عمل کردن ؛ نسخه منسوخی است که تاریخش مدتهاست  سر آمده است. زیرا آنچه که اکنون در جامعه ها ونسل کنونی مشاهده می شود ؛ توجه به خویشتن و اهداف و منافع فردی است . برای نسل کنونی مفاهیمی همچون از خود گذشتگی ؛ فدا کاری ؛ و ...فقط تا زمانی کاربرد دارند که خدشه ای به منافع فردی وارد نکنند. نسل کنونی آرمانگرایی را رد می کند چرا که در پشت ان توجه نداشتن به فرد یت و ترجیح دادن منافع دیگری بر خود خوابیده است . چگونه می توان برای انسانهای فرد گرا قابل درک باشد که انسان می تواند از خود برای دیگری مایه بگذارد بدون آنکه درانتظار پاداش باشد.

بدون اینکه وعده وعید های بهشتی را در انتظار باشد  ؛ بدون انکه انتظار چشم داشت  را نه در این دنیا و نه در آن دنیا و نه در آخرت  از هر گونه ایدئولوژی یا مسلکی داشته باشد .

بله درزمان اکنون آرمانگرایی اندیشیدن و عمل کردن مردود است . چرا که نوعی از اندیشیدن است که با منطق کنونی در تضاد است و به واقع احساسات بر ان غلبه دارد .اما با این وجود در درستی اعمال ارمانگراها نمی توان شک کرد ؛ هر چند که رنج بیشتری بر خود هموار می کند  هر چند که غالبا در نهایت جز باد هیچ به کف اندر نیست. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

از کامنتها:

به نظر می آید که هنر، موسیقی، ادبیات، مذهب یا فلسفه و اخلاق، یعنی درست چیزهایی که از ما انسان و زندگی را جالب می سازند، هدفهای جسمی ندارند. با این وجود در طی سالهای گذشته متخصصین بیولوژی تکامل در آمریکا، سعی کرده اند از این مرز عبور کنند و برای این پدیده ها دلایل بیولوژیک پیدا کنند. یکی از جدیدترین این تلاشها از سوی روانشناس تکامل، جفری میلر (Geoffrey Miller ) انجام گرفته است که اصل به وجود آمدن آثار فرهنگی انسان را در تلاش برای جلب جفت می بیند و امیدوار است نتیجه بهتری از همکاران خود بگیرد که سعی کرده اند دلیل آنها را در تلاش برای زنده ماندن طبق اصل انتخاب طبیعی* (داروین ) جستجو کنند.

 

 


در ژاپن تا 100 سال پیش ، خانواده های فقیر بچه های خودشون رو میکشتند. در عربستان تا 1400 سال پیش دختران زنده بگور میشدند. ایرانی ها 2500 سال پیش روزی بنام زن داشتند. کدوم یکی از این جوامع تا امروز بیشترین تغییر رو داشته؟

/ 0 نظر / 6 بازدید