طوطی

ما ایرانیها بنا به فرض اگر در خانه هر کداممان یک عدد طوطی سخنگو بود وقتی مهمان برایمان می امد یا باید نوک طوطی را چسب می زدیم یا دورش نخ می پیچیدیم و یا اگر یادمان می رفت این دو تا کار را انجام دهیم  بعد از رفتن مهمانها مجبور می شدیم سوپ طوطی بخوریم!!

این را الان سرور افاضات فرمودند!!!!!!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این روزها اصلا وقت نمی کنم چیزی بنویسم .

(الان بهم گفتند :مگر چکار می کنی ؟هر روز برایمان سوپ جوجه درست می کنی؟؟)

خلاصه اگر می بینید نوشته قاطی پاتی شده به خاطر ...

/ 0 نظر / 7 بازدید