آدمها

آدم ها اغلب چند شخصیتی هستند .حتی آن هایی هم که فکر می کنند شخصیت ثابتی دارند باز هم می توان گه گاهی آن شخصیت پنهانشان را نیز دید.

حال این دو شخصیتی بودن را اسمهای متفاوتی می گذارند .مثلا «مصلحت» و یا «شرایط» و غیره.

اصلا بعضی آ دمها شخصیت خودشان را نمی شناسند چه برسد به اینکه بتوانند آ ن را تجزیه و تحلیل کنند.

تازه بیشتر آ دمها کار هایی که انجام می دهند و حر فهایی که میزنند؛نه با فکر خودشان است و نه از خودشان.بلکه کپی برداری از رفتار و گفتار و کردار دیگران است .آن هم چه کپی برداری!کاش چیزهای خوب را یاد می گرفتند.خلق را تقلید شان بر باد داد.........................

حتما می دانید حکایت کلاغی را که می خواست راه رفتن کبک را تقلید کند.......

شخصیت مستقل  و پابر جا داشتن چیزی است که افراد جامعه را به سوی خوشبختی خواهد برد و این خصیصه فرهنگی طلب می کند که در آن انسان ها هویت خویش را بشناسند .

/ 0 نظر / 7 بازدید