یک شعر

.

 

به سان کرم ابریشم

پیله ای تنیدم

به دور خود

سال های سال.

 

و یک روز بهاری

آن را شکافتم

بال زدم

            پرواز کردم

در حالی که،

گمان می بردند

            مرده ام.

   

/ 0 نظر / 6 بازدید