این تاج ِ خار
از آن ِ کیست
اکنون فتاده
          زیر پای من ؟
آه، ای مسیح
شرمسار
تاج ات را بر سر می نهم
و به جای تو
بر خاک می افتم.
_____________________
منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 11 بازدید