شعر

 

«همین»

زندگی

زندگی و نان

زندگی و نان و عشق

زندگی و نان و عشق و آزادی

هرکدام به اندازه ی. کف دستی.

 

منصوره اشرافی از کتابم، دریغا از عشق

/ 0 نظر / 42 بازدید