یک شعر از سالهای دور

یک شعر از سالهای دور

دعوت

 

در راه بسی تیغ های برهنه گستردند

 و آن گاه،

(تبسم کنان)

با دهان های فراخ شان

                                  گفتند:

بیایید، بیایید.

منتظریم.

       دلشاد بیایید.

 

اما،

ما کز حادثه

و عریانی پاهامان

      و برندگی تیغ هاشان

                            آگاهی بود

و نیز خنده های دروغین شان

گفتیم: نه!

چرا که دیگر

دیوار اعتماد فرو ریخته است.

 

ما،

همین جا خواهیم ماند.

تا بر گرسنگی عشق

            گواه و شاهدی باشد.

 منصوره اشرافی_ ١٣۶٠

/ 0 نظر / 6 بازدید