در تاریکی سوزان

 

 

 ...

ایگناسیو :   بزرگترین مانعی که بین من و تو وجود دارد این است که تو حرفهای مرا نمی فهمی.رفقا ؛ و در نتیجه تو؛ خیلی بیشتر از آن چه فکر می کنی برای من مهم هستید. کوری شما مثل یک نقص عضو شخصی مرا ازار می دهد! من به جای همگی شما رنج می برم! گوش کن! وقتی که از تراس عبور می کردیموجه هوای سرد و خشک امشب نشدی؟ می دانی این چه معنی دارد؟ معلوم است که نمی دانی. معنایش این است که حالا ستاره ها دارند با تمام شکوه خود می درخشند و انسانهای بینا از حضور شگفت انگیز انها لذت می برند ؛ این دنیاهای بسیار دور دست آنجا هستند ؛ پشت شیشه ها ؛ در تیر رس نگاه ما... ای کاش قدرت دیدن داشتیم! این مساله برای تو مهم نیست بینوا. اما من برای دیدن آنها غبطه می خورم ؛ ای کاش می توانستم آنها را نظاره کنم ؛ تابش نور دل انگیزشان را بر روی صورتم احساس می کنم ! و طوری به نظرم می رسد که انگار می بینمشان!

 خوب می دانم که اگر از نعمت بینایی بر خوردار بودم از این که دستم به آنها نمی رسد جان می سپردم. اما لا اقل می توانستم ببینمشان ! اما کارلوس؛ هیچ کدام از ما آنها را نمی بیند. تو این دغدغه ها را بد می دانی؟ تو می دانی که این دل نگرانی ها نمی توانند بد باشند. ممکن نیست که تو این دلنگرانی ها را حس نکنی ؛ هر چقدر هم که این حس کمرنگ باشد!

کارلوس:   نه ! من این دلنگرانی ها را حس نمی کنم.

ایگناسیو:   حس شان نمی کنی ؛ نه؟ خب این دیگر بد بختی خودت است که اگر امیدی را که من برای شما به ارمغان آورده ام حس نمی کنی.

کارلوس:  کدام امید؟

ایگناسیو:  امید به نور.

...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در تاریکی سوزان اسم نیست که ذات باشد یا معنا . کتابی نیست که امروز خوانده شدن را در کنج کتابخانه آرام گیرد یا نمایشی که فردا روز به صحنه رفتن را پرده بیفتد. صفت نیست که گدا منشانه موصوف محقر خود را بجوید و کودن وار یافتنش را آرام ابد یابد. قید است ؛ به پهنای زمان و درازنای مکان ؛ که واگویه حدیث تلخ آدمی را پای بند می کند.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

نقل از کتاب (در تاریکی سوزان ) نوشته: آنتو نیو بوئرو بایخو

ترجمه: پژمان رضایی 

این کتاب توسط نشر ماکان در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده و در همان سال به عنوان بهترین کتاب دانشجویی سال انتخاب شده است.

۵/ ۴ /۱۳۸۴

/ 0 نظر / 6 بازدید