یک ترجمه از یک شعر

 

شعری از من  در سایت صحنه ها

ترجمه شده به زبان سوئدی  توسط  شاعر گرامی آقای سهراب رحیمی

 

 

.

 

Visa mig

en springa

mot horisonten

visa den till mig

jag har blundat

mot denna stängda dörr

Visa mig

den smala stigen

mot vakenheten

visa mig

den jag

som blivit satt i natten

Ack

stön och klagan

är min arvedel

vinden springer

tanklöst i dimman

och jag ser inte min länk

 

 

Mansoureh Ashrafi

översättning:

Sohrab Rahimi

___________________ 

.

 

به من نشان دهید

روزنی

رو به سوی افق.

 

مرا که ،

چشم

بر این در بسته

گشوده ام.

 

نشانم دهید

باریکه ی راهی

به سوی بیداری.

مرا که،

در شب

نشانده اند.

 

افسوس

که دریغ

با من

زاده گشته.

  

باد بی خیال

در مه می دود

ومن

زنجیر خویش

نمی بینم.

 

منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 50 بازدید