پست های ارسال شده در فروردین سال 1384

عرض کنم که...

اول ابر آمد.بعد طوفان شدوسپس بغض آسمان ترکید...انگار دلش حسابی خالی شد چون بعد  آفتاب در آمد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وبلاگ هم برای خودش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید