پست های ارسال شده در شهریور سال 1385

دوشعر

    دو شعر از کتاب : خورشید من کجاست؟  در سایت آتی بان   http://atiban.com/archives.aspx?id=5   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ...زبونی و خواری زنان ویژگی دائمی هر سه مرحله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید