پست های ارسال شده در آدر سال 1385

تشکر

    آقای سعید کاشانی با مطلبی در سایتشان (فل سفه) مرا کلی شرمنده کردند.  . http://www.fallosafah.org/main/weblog/item_view.php?item_id=117   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     شعری از پابلو نرودا:     شاید نبودن  بودن باشد                       بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

گزارشی از برپایی نمایشگاه نقاشی ام

گزارشی از خبرگزاری ایانا برپایی نمایشگاه نقاشی طبیعت «منصوره اشرافی» عنوان این گزارش این است: ... تا گیاه تازه‌ای بروید http://www.iananews.com/printpage.aspx?id=111 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     نویسنده : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

ویکتور خارا

بزودی به اینجا اسباب کشی می کنم:   http://www.mansourehashrafi.com/   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقل از روشنگری:         ویکتورخارا،پابلونرودسالوادور آلنده http://www.roshangari.net/  ویکتور خارا بعد از آلنده مشهورترین نامی است که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید