پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

دوشعر در سایت (رندان)

   دوشعر در سایت رندان  ـ ـــــــــــــــــــــــــ     ... عشق _ برای من _ بار سنگین دلبستگی هاست                         به رنج های آدمی.   مفهوم عظیم فرا رفتن از کنار             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

یک شعر_ پاییز

  پاییز خزان، و سکوت که قرار نداشت.   صورت ها ابرست تردید،برگ. ملال،رنگ است و شوق، دسته گلی ست هم چون خرگوشی کز میان سبزه ای جست. . . . آه، پاییز پاییز اندوهناک من !    
/ 0 نظر / 51 بازدید