پست های ارسال شده در آبان سال 1387

اوباما! پیروزی سیاه در کاخ سفید!

  او با ما برد؟           چه را برد؟                  به کجا برد؟               برای چه برد؟ مطمئنید با ما بود، که برد؟                یعنی بردیم؟ اصلن او به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

یک شعر

   . هرگز نشناختیم هرگز نکاشتیم هرگز نخندیدیم هرگز نرفتیم، جز با تزویر جز علفهای هرز جز رو به سوی مرگ پشت به روشنی .     ماندیم گریاندیم ویران کردیم در سیاهی و تباهی   ما  قابیلیان!  ۱۳۶۷   ــــــــــــــــــ شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید