پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

یادداشتی از هنر مند گرامی، علیرضا ذیحق بر شعرهای منتشر شده ام

یادداشتی از  هنر مند گرامی، علیرضا ذیحق بر شعرهای منتشر شده ام    متن این یاداشت  در اینجا  دوباره نویسی شده است.    __________________   منصوره اشرافی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید