پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

یک شعر _ از کتاب ( و خنیاگران...)

 وقتی     و قتی که یاس و سنبل و نارنج دهان زندگی را                         این چنین                                     سرشار می کنند و در صفای دمدمه صبح آواز سبکبارانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

یک شعر _ از کتاب ( و خنیاگران...)

                                           حیات     چون شفق خندید                         ستاره پریشان شد، و گل، به تواضع                         قامت کشید.    حسین جوان بر گرفته از کتاب ( و خنیاگران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

شاعر کتاب (و خنیاگران ...) به همین راحتی و سادگی از زندگی دست شست

حسین جوان  (همسرم) در گذشت.  در سرزمینی که مرگ ارزان و فراوان است   خروش،                                     کف به لب آ ورده و نعره های کشنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید