پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

یک شعر _ از کتاب( و خنیاگران...

شادمانه مردن   خواند دو ترانه:               یکی سپید و یکی سبز پروانه ها رقصیدند               ماه خندید، و عاشق             در بامداد بهاری مرد.   حسین جوان بر گرفته از کتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید