پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

یک شعر - عشق

عشق بالا ­خزید ازکفِ پا حسِ ِ غریب. دوید مویرگ­ها را و فرو ­غلتید از گیسوان و بارید . . . تا فرو شوم در گِل.                 منصوره اشرافی از مجموعه آماده انتشار  
/ 0 نظر / 43 بازدید