پست های ارسال شده در فروردین سال 1397

شعر

بگذار،  در ما جنگلی آواز بخواند                لمیده در سبزهایش بگذار،   در ما گلی نفس کشد               در هوای پروانگانشان بگذار،  شاخه های افشان بید               بگسترنند در باد آسمان و ما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید