ارتباط بین شعر و مواد مخدر و بین رمان و پول!

بنا بر گزارش ایسنا :

رییس اداره فرهنگی - هنری سازمان زندان‌ها گفت: در زندان‌ها افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ مواد مخدری‌ها بیش‌تر شعر می‌خوانند، مالی‌ها رمان و داستان‌های بلند.

______________

کندو کاو ی خبر!

١_پیدا کنید ارتباط بین شعر و مواد مخدر و  بین داستان و رمان و پول را

٢_نتیجه گیری های احتمالی

 مواد مخدری ها حساسند. شاید هم شاعرند.  یاتمایل به شاعر شدن دارندو یا ذوق و استعداد شاعری دارند. درک شعری دارند. و در نهایت وجه تشابه در بر باد دادن است  مواد مخدر یعنی بر باد دادن عمر و زندگی و  پول شاعری و شعر گفتن هم یعنی همین!

در نهایت پیوند ازلی میان شعر و مواد مخدر با این خبر به اثبات میرسد !

مالی ها داستان و رمان می خوانند. چون واقع گرا هستند. چون استعداد و ذهن دروغ بافتن و قصه پردازی  دارند. چون داستان و رمان هم پول توش است و هم می توان باهاش پولدار شد . باعث تقویت حس ماجرا جوی و  داستان سر هم کردن برای طلبکاران می شود!

در نهایت پیوند ازلی میان داستان و پول با این خبر به اثبات میرسد!

/ 0 نظر / 11 بازدید