یک شعر

 

 

 

 

.

 

به من نشان دهید

روزنی

 رو به سوی افق.

 

مرا که ،

چشم

بر این در بسته  گشوده ام.

 

نشانم دهید

باریکه ی راهی

به سوی بیداری.

مرا که،

در شب نشانده اند.

 

 

 

افسوس

که دریغ

با من

            زاده گشته.

 

 

باد بی خیال

            در مه می دود

ومن

زنجیر خویش

            نمی بینم.

 

منصوره اشرافی

/ 0 نظر / 6 بازدید