این تاج خار

 

تابلوی این تاج خار_ رنگ و روغن روی بوم

***

این تاج خار

 

از آن کیست

 

اکنون فتاده

 

زیر پای من.

 

آه ،

 

 

   ای مسیح

 

 

 

شرمسار

 

تاج ات را بر سر می نهم

 

و به جای تو

 

            بر خاک می افتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کتاب : این تاج خار

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید