دیدگاه هنری ادبی به روز شد

Diego Velázquez. Old Woman Frying Eggs. 1618. Oil on canvas. National Gallery of Scotland, Edinburgh, UK


/ 0 نظر / 9 بازدید