حرفهای خاله زنکی !

شاعر، نویسنده، مترجم ، داستان نویس، رمان نویس، نمایشنامه نویس، منتقد( بر منتقد تاکید زیاد دارم چون همه بدون استثنا منتقد هستند) ، پژوهشگر، محقق، نظریه پرداز! هنری و ادبی، مطالعه گر!، کاوشگر! هنری و ادبی، فعال! هنری و ادبی، تحلیگر! ادبی و هنری. کنشگر! هنری و ادبی، چالشگر! هنری و ادبی و در نهایت با مهمترین لقب و سمت«استاد»....و اما نمی دانم با این همه عناوین و القاب چگونه وقت و فرصت می کنند در سنگر هایی چون خصوصا اینستاگرام و خصوصا کانال سازی تلگرام وگروهک های! تلگرامی و ایمو وغیره ذالک مشغول تولیدات بیش از تقاضا باشند ؟ ... مشکل عمده ی هنر و ادبیات ما همین است تولید و عرضه خودنمایی( نمونه اش اینستاگرام که عرصه اوج خودنمایی و خود شیفتگی ست).

/ 0 نظر / 59 بازدید