یک شعر

آبی ها را

      به رویم بسته اند

تمام سیاهی ها را خفته ام

         که با تلنگرسپید

                 بیدار شوم

و نارنجی ها را بدوم

تا برسم

 به کمان رنگ های تو

          بر سقف هستی ام.


•منصوره اشرافی

«شعرهای سکوت»


/ 0 نظر / 50 بازدید