یک شعر- .

.

 

وقتی درونت

کشاکشی ست

میان روشنی و تیرگی

میان تلاش و عبث

شعر گفتن هم

              کاری ست...

 

 

 

وقتی ، نه می توانی

آنی باشی

       که می خواستی

وقتی،نه می توانی

                     نباشی

                           و

                     هستی

در اضطراب

بودن و نا بودن و فکر نکردن

                      به سرانجام

شعر گفتن هم

       کاری ست

              همسان پوچی.

/ 0 نظر / 6 بازدید