دیدگاه

White Branches, Mono Lake by Ansel Adams

 
ادبیات اینترنتی را جدی بگیریم            منصوره اشرافی
/ 0 نظر / 6 بازدید