تله

تلهدام گذاشتن برای گنجشک‌ها پرهیجان ترین سرگرمی ظهرهای تابستان‌های داغ و طولانی ای می‌تواند باشد که هر کسی را در خواب فرو برده است. وقتی که هیچ صدایی، جز سکوت نیم روز به گوش نمی‌رسد چه چیزی از یک بازی ای که در سکوت می گذرد، دلپذیر تر است؟
آنها صبر می‌کردند و صبر می‌کردند و از پشت حصیرهای پنجره حیاط را با دقت و سکوت تمام مینگریستند.
گنجشک‌ها در اطراف دام می‌چرخیدند و هنگامی که وسوسه گرسنگی بر آنها غالب می‌شد و به زیر دام رفته تا دانه‌ها را بخورند، هیجان زده نخ کشیده می‌شد...

گاهی وقتها ، گنجشکی را به پشت روی زمین می‌خواباندند و سپس با انگشت به دورش دایره‌ای فرضی می‌کشیدند و به گنجشک می‌گفتند: این طرفت چاه است، آن طرفت چاله، بالای سرت کوه و پایین پایت دره، اگر تکان بخوری میافتی توش. بعد به قلب گنجشک خیره می¬شدند که تاپ تاپ می‌زد و پاهایش که در هوا خشک و بی حرکت می‌ماند.

آن موقع‌ها گمان میکرد که گنجشک حرفهای آنها را می‌فهمد.

حس کرد الان خودش در وضعیت همان گنجشک است، با خطی فرضی به دورش.

/ 0 نظر / 6 بازدید