یک شعر _ سعید سلطانپور

 

 

قلب مرا بر دارید

قلب جوان من

مانند قطب نمایی است

که روی جذبه قانون خاک می لرزد

و در مناطق تاریک،خار خونینش

همیشه در جهت انقلاب می ماند

 سعید سلطانپور

 

 در گذر زمان همه مسلکها و مرامها و ایدلوژیها رنگ می بازند تغییر می کنند دچار  تحول و دگرگونی می شوند و یا نابود شده و یا تغییر شکل می دهند .

تنها هنرمند و هنرش است که نامیرا باقی می ماند.

____________________

برخی از مطالب مرتبط

آرشیو سعید سلطانپور

سعید سلطانپور

شاعر انقلاب

/ 0 نظر / 65 بازدید