شعر

.

 

 

از ایوان شب

 آسمان را می نگرم

مسیر نور  را

                  می پویم

تا  بدانم

هنگام خواهش خفتن ام

با صبح،

چندین ستاره فرو افتاده بر خاک

چندین ستاره،

                  زاده شده.منصوره اشرافی

از کتاب " شعرهای سکوت"


/ 0 نظر / 94 بازدید