یک شعر

 

 

.

 

چه دور

            دور

و چه نزدیک

            نزدیک

                        می نمایید

ای یادهای من!

 

در خاکستر فسرده تان

آیا نسیمی

            خواهد دمید

تا جرقه ای شعله کشد.

 

 

 منصوره اشرافی

/ 0 نظر / 6 بازدید