یک شعر _ جنگ

جنگ

 

 

 

چه راحت و آرام

میان دشت زیبا

_ بر خاک فتاده _

                        خفته بودند

مرد و زن و کودک.

 

 

و پیراهنی خون آلود

آن سوترها

سبزی یک دست علف را

خدشه دار کرده بود.

 

مردگان زیبا!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید