اکبر رادی در گذشت.

 *به گزارش خبرگزار آتی‌بان:اکبر رادی نمایشنامه نویس ایرانی صبح امروز 5دی 1386 خورشیدی در بیماستان پارس تهران درگذشت.

*نگاهی به زندگی اکبر رادی

*متن نمایشنامه شب روی سنگفرش خیس  نوشته اکبر رادی

‌*نگاهی به نمایشنامه”پلکان“اثر اکبر رادی ـرضا آشفته

*اکبر رادی در نامه ای به زمانی نیا نخستین دیدار خود را با جلال آل احمد در مجله کتاب ماه شرح می دهد. این اتفاق زمستان 1340 زمانی که رادی مشغول نوشتن نمایشنامه روزنه آبی بود، رخ می دهد.

*یادداشتی از رضا براهنی

/ 0 نظر / 7 بازدید