یک شعر از سالهای گذشته

این روزها که دفترهای گذشته های دور را ورق می زدم  شعری قدیمی را دیدم که درست سی و پنج سال پیش  نوشته بودمش .

 گفتم بد نیست اینجا هم بیاورمش:

 

 

حرفی بگو

 

 

 

 حرفی بگو.

 

بگذار بهار،

از پرچین باغ

پا فراتر گذارد.

بی پروازی،

 در حوصله ی آسمان نمی گنجد.

 

بگذار پرنده

پرواز را تکرار کند.

 

حرفی بگو.

 

بگذار،

آخرین برگ پاییزی

تردید را،

 همراه بهار

فراموش کند.

 

برای گفتن، همواره رخصتی نیست.

حرفی بگو

با من،

 از بهار،

از پرنده،

 از اندوه برگ.

 

منصوره اشرافی -  1356 مشهد

/ 0 نظر / 7 بازدید