اسبهای آبی من

 

 

این اسبهای آبی که در اینجا دیده می شوند  را "فرانس مارک" نقاش آلمانی سبک اکسپرسیونیسم کشیده است. اما اسبهای آبی من هم عین همینها بودند...

نمی دانم سال١٣٧٠ بود یا چند سال بعدتر. مدتها بود که  نه نقاشی کشیده بودم و نه بومی برای نقاشی کردن داشتم.

تابستان بود و یک روز که از بیرون به خانه بر می گشتم در آن حوالی تخته  چوبی بزرگ و بسیار سنگینی دیدم در ابعاد تقریبن یک متر در نیم متر  که گویا  درب یک کمد قدیمی دور انداخته شده بود، یکباره  با دیدن آن سطح صاف به ذهنم خطور کرد که بر دارمش و  رویش تابلوی اسبهای آبی فرانس مارک را که خیلی دوست داشتم بکشم.

تخته سنگین و کهنه و قدیمی، تبدیل شد به یک کپی از اسبهای آبی...

 این تخته تا سالها از این خانه به آن خانه حمل و نقل می شد و به خاطر سنگین بودنش قابلیت نصب بر دیوار را نداشت بنابراین اسبهای آبی یا پشت پنجره و یا روی رادیاتور شوفاژ جا خوش می کردند.

برای یک سال هم تبدیل شد به میزی برای  درس خواندن...

سال ٨۵ موقع اسباب کشی، به نظرم آمد که بهتر است وسایل سنگین را دور بیندازیم تا تا این اسباب کشی های مکرر کمتر آزارمان دهد. نمی دانم چرا تابلوی اسبهای آبی را با کلی وسایل اضافه دیگر گذاشتیم کنار کوچه...

/ 0 نظر / 7 بازدید