آدمها

 

 گاهی حقایق آن چنان تلخی وجود دارد که واقعا نمی توان با آن فقط از دریچه احساس نگاه کرد.

 

 

------------------

 

 

 

 

ما ایرانیها دو نوع زندگی داریم و طبیعتا دو نوع شخصیت . نوع اول بیرونی است و نوع دوم درونی.شخصیت بیرونیمان در رابطه ما با دیگر افراد جامعه بروز می کند و شخصیت درونیمان وقتی که در خلوت هستیم و با افراد اندرونی!

 

توی تاکسی که هستند خانم و آقای نا محرم کنار هم می نشینند و مریم دی جی گوش می کنند .اما توی اتوبوس  محرم و نا محرم دارد و باید از هم جدا شوند...

 

با این بامها و هواهای گوناگون واقعا چطور می شود متظاهر نبود ...

 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

نه ، این برف را سر باز ایستادن نیست...

 

 

-------------------

 

زیر هر سنگ ، روی هر برگ و پشت هر درخت ، در میان ابر ها و بادها چه نا کجا آبادهایی نهفته است.همه جا سر شار از حس است .

 

آنان را از نا شناختگی وارهان .با ایمانی نا زدودنی به جهان آرمانی .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید