شکل

 

هر زندگی شکلی دارد.

شکل های زندگی مختلف است. بعضی زندگی ها یک خط راست افقی است بعضی ها اریب رو به بالا یا پایین بعضی ها خط عمودی بعضی ها خط شکسته بعضی ها خطوط زیگزاک بعضی ها خط منحنی  و بعضی زندگی ها دو سر خط شان به هم می رسند مثل یک دایره.

/ 0 نظر / 5 بازدید