یک شعر

می نگرم گستره ی غم ها 

           در ویرانه ای که زیسته ام

 گوش می دهم

زاری های نهان 

از لابلای علف ها و سنگ ها

از ژرفنای آب های بی کرانه 

و دل خاک های سیاه


می دانم، می دانم

       زیبایی هست

و در می یابم،

آن چه نیست،

         زیبایی ست.

--

منصوره اشرافی- از کتاب شعرهای سکوت


خرید کتاب شعرهای سکوت از طریق سایت آمازون در آدرس زیر:

https://www.amazon.com/dp/1983561800/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid%E2%80%8E=1515621431&sr=1-1&keywords=the+poems+of+silent

/ 0 نظر / 91 بازدید