یک شعر

 

.

 

دیواری فرو پاشیده

 ویرانه ای، بر جا

بوم خوش آواز بر بام

 ماه بر آسمان،

مهتابی سرد می پاشد.

 

باغ سوخته

و در ختان عطشان

پرنده ای

تنها، سر در بال خویش

با زخمی در آواز فرو خورده اش.

 

منصوره اشرافی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید