دیدگاه هنری ادبی نهم

 

امید که سال 2015 سالی بدون جنگ و بدون کشتار و بدون توحش باشد. هر چند که این آرزو، رویایی دست نیافتنی برای بشر در طی قرنها بوده است.
 
  
دیدگاه هنری ادبی نهم   با آثاری از :        
آذر کیانی، بیژن جوانفر، پل الوار، تورگت اویار، سامان سپنتا، ساناز داوود زاده فر، سیمون دوبوار، سیروس پرهام،شروین شاه وزی پور، شهریار گلوانی، علیرضا ذیحق، علیرضا نابدل، فایاد خامیس فردریش انگلس،فرهاد فرهادپور،فریبا منتظر ظهور، قاسم صنعوی، کافیه جلیلیان، مایکل کنا،  مجتبی نهانی، محبوبه موسوی، محمد حسن صفورا،محمد محمودی، محمود معتقدی، منصوره اشرافی، موسا مقدم، میثم شمسی پور، ناصر علی زاده، نصرت الله مسعودی، نیاز یعقوبشاهی، والت ویتمن یانیس ریتسوس.
 
اسامی بر حسب حروف الفبا تنظیم شده است.
در مورد عناوین هیچ ترتیب خاصی رعایت نشده استعناوین مطالب منتشر شده در دیدگاه نهم:
 سپاس برای تمام دوستانی که با نوشته ها و مطالب خود، دیدگاه را به روز کردند. هم چنان منتظر آثار ارسالی  برای دیدگاه هستم.


خواهشمندم مطالب ارسالی به شکل ویرایش شده و در فایل ورد فرستاده شود.
/ 0 نظر / 51 بازدید