تولد

 

بعضی انسانها از فرا رسیدن روز تولدشان خوشحال می شوند بعضی  ناراحت بعضی

هم بی تفاوت...

من که فکر می کنم روز تولد هر کسی می تواند تنها روز تامل انگیز زندگیش باشد.؛منتهی اگر فرصت این تامل را داشته باشد.

روز تولد من هم یک روزی هست مثل همه ان روزهایی که گذشت و خواهد امد.......

جدا چه فرقی برای ما دارد؟

*******************

هیچ تا به حال به این مسله دقت کرده اید که فقر نا بود کننده خصائل و صفات انسانی است.زیراانسانی که دچار فقر می شودبرای ماندن و بقای خویش؛ باید خیلی از صفات را زیر پا بگذارد  .چون فقط در این صورت شانس بقا و بهتر زیستنش میسر می شود...یک نگاهی به همین جریان زلزله و هجوم افراد فقیری از دهات اطراف برای بدست اوردن ما یحتاج و غیره بیندازید ....نه اینکه اینها انسان نیستند و رحم و مروت ندارند بلکه اجبار انها را وادار به انجام این اعمال نموده است.ما اگر از یک انسان گرسنه و یک انسان سیر درس اخلاق را سوال کنیم جواب های یک سانی نمی شنویم.ما اگر در مورد رحم و مروت و دلسوزی و کمک به دیگری از دو انسان با دو طبقه متفاوت سوال کنیم جواب را نیز متفاوت می بینیم. یک انسان فاقد نیاز مادی با دیدن یک مرده و پول های همراه او تاثر خود را از مردن ان فرد نشان می دهد و توجهی به ان پول چه بسا ندارد؛اما یک انسان نیازمند در عین انکه از مردن همان فرد متاثر می شود به پول های همراه او نیز توجه نشان می دهد ؛چرا چون اینها می تواند نیاز او را بر اورده سازدو  چنین است که بیننده این تصور را می کندکه ان یکی پر احساس و این یکی فاقد ان است..........

**********************************

 

/ 0 نظر / 7 بازدید