لنگستون هیوز

 

آوازهای غمناک داشتن چیز وحشتناکیه....

آوازهای غمناک داشتن چیز وحشتناکیه....

واسه نریختن اشکامه

که این جوری نیشمو وا می کنم و می خندم.

..........

...........

رویاها تو از دس نده

واسه این که اگه رویاها از دس برن

زندگی عین بیابان برهوتی میشه

که برفا توش یخ زده باشن.

/ 0 نظر / 5 بازدید