خدا حافظ برگمن ـ خدا حافظ آنتونیونی

خدا حافظ برگمن   خداحافظ شوالیه

 

  برگمن یه مثابه همآن شوالیه ای  بود که با مرگ در آویخت وسرانجام مرگ او را مقهور خود کرد .او در درون کفش‌های کودکی خود به خواب رفت.

مرگ ِ آرامش ِ مذهب  ِکودکی ِ  تنهایی ِخدا ِ گتاه ِ اعتراف  و بخشایش مفاهیمی بودند که سراسر زندگی و دوران کودکیش را مملو کرده بودند و اعتراف می کند که به شکلی عمیق به دوران کودکیش پیوند خورده است.

  تاثیرات این مفاهیم  به همراه تجربه  او از جنگ  در فیلمهایش کاملا مشهود است

برگمن از تعلیمیات مذهبی خود در دوران کودکی به نفرت از کلیسا میرسد.از سویی این تعلیمات به او کشش نسبت به خدا را می دهد و از سوی دیگر گریز از آن خدا . برگمن مذهب سنیز نیود بلکه همچون شوالیه ای بر علیه کلیسا شورید.

هم چنین ایبسن  نیچه  استریندبرگ نیز براو ناثیر گذار بودند.

 از نگاه اینگمار برگمن، ما همگی نقش بازی می‌کنیم، حتی هنگامی که فیلم می‌بینیم، حتی وقتی که فیلم می‌سازیم. و برای اجتناب از آن راهی نیست.

تردیدی نیست که اینگمار برگمن یکی از تاثیرگذارترین فیلمسازان جهان بوده و هست و  آثار زیادی با تاثیر از او یا ملهم از فضای آثارش ساخته شده است.

ارنست اینگمار برگمان(۱۹۱۸-۲۰۰۷ ) ازبرجسته ترین فیلمسازان وکارگردانان معاصر سوئد بود.

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

** خدا حافظ آنتونیونی  

میکل آنجلو آنتونیونی (Michelangelo Antonioni)  سپتامبر ۱۹۱۲ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۷)

 

بسیاری از فیلمنامه‌های فیلمهای آنتونیونی را یا خود نوشته یا در نوشتن آنها همکاری داشته‌است، که حال و هوای غربت، ملالت، شهوت بی عشق و ناتوانی انسان از ایجاد ارتباط در آنها مشترک است.

 

او مانند فدریکو فلینی به نئورئالیسم درونی معتقد بود. محتوای فیلم‌های او را اغلب اضطراب‌ها ، تردیدها و نگرانی‌ها ی بشر امروز و عدم توانایی او در برقراری رابطه معنوی با دیگران تشکیل می‌دهد. فیلم‌های وی آکنده از سکوت‌ها، خلاء‌ها و همه واکنش‌های انسان مضطرب و ناامید است.

 **نقل از (ویکی پدیا)

توضیح در باره مطلب ویکی پدیا:آنتو نیو نی از سردمداران نئو رآلیسم بود ولی به تدریج از آن فاصله گرفت و به طرف رآلیسم کشیده شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ


       خط ها و آدم ها:
         نقد زیبایی شناسانه شب میکل آنجلو آنتونیونی

آنچه که فیلم شب، اثر میکل آنجلو آنتونیونی را جذاب می کند، به غیر از روایت مدرن و روان شناسانه  آن، تصاویر بدیعی است که ساختار کلی قاب های فیلم را تشکیل می دهند...

(ادامه)

/ 0 نظر / 6 بازدید